Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan De Rank Leidsche Rijn niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. De Rank Leidsche Rijn aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

 

Alle artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) van De Rank Leidsche Rijn en niet die van de webmaster of de internetprovider.

 

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De Rank Leidsche Rijn behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

Links naar andere websites

Op deze site tref je een aantal links aan naar andere websites. De Rank Leidsche Rijn is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, als die aanwezig zijn, van de site die je bezoekt.

 

Privacy statement

De Rank Leidsche Rijn vindt de privacybescherming van de bezoekers deze website belangrijk en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Door je persoonsgegevens in te voeren op de website ga je ermee akkoord dat De Rank Leidsche Rijn jouw gegevens in overeenstemming met dit privacy statement gebruikt. De Rank Leidsche Rijn houdt zich aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

De Rank Leidsche Rijn verwerkt de persoonsgegevens die we van je ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor de introductiecursus, kring of vrije vraag in het contactformulier. Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt De Rank Leidsche Rijn alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt achtergelaten.

 

Gegevens verstrekken aan derden

De Rank Leidsche Rijn zal jouw persoonlijke informatie nooit verkopen of verhuren aan anderen. Wij zullen je gegevens alleen in uitzonderlijke gevallen aan anderen doorgeven als jij daar toestemming voor geeft of wanneer de wet ons daartoe dwingt.

 

 

 

 

De Rank Utrecht  |  Intranet  |  Disclaimer  |  Giften  |  Sitemap  |

De Rank Leidsche Rijn